Psiholog Angela Groza

Autoreglarea emoțională la preșcolari în contextul parentalității

WhatsApp Image 2021 09 15 at 11.15.28 5
GROZA Angela
Doctor în psihologie, conferențiar universitar Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău

Rezumat

Autoreglarea emoțională la preșcolari

Autoreglarea emoțională este un proces de evaluare, gestionare și modificare a emoțiilor în vederea manifestării unui comportament social dezirabil. Autoreglarea emoțională se dezvoltă rapid în primii ani de viață și se îmbunătățește mai lent până la maturitate, având un rol fundamental pe tot parcursul vieții, inclusiv sănătatea emoțională, succesul academic și realizarea socială. Dezvoltarea autoreglării emoționale în perioada preșcolară asigură succesul ulterior, deoarece o autoreglare efi cientă oferă șanse unei mai bune performanțe școlare, relații mai bune cu ceilalți și mai puține difi cultăți de comportament. Diferențele individuale privind reglarea emoțională la copii țin de maturitatea neurobiologică: conexiunile stabilite între diferite zone din creier se dezvoltă odată cu vârsta și reprezintă substratul care permite achiziționarea unor abilități din ce în ce mai sofi sticate de reglare emoțională; temperamentul, care are impact asupra selectării strategiilor de reglare emoțională și socializarea ce ține de dezvoltarea diferitor stiluri de autoreglare a emoțiilor, care le va permite celor mici să-și gestioneze emoțiile în mod adaptativ în diferite situații sociale. Procesul de dezvoltare a autoreglării emoționale la copii are în plan central modelul parental de gestionare a emoțiilor, precum și modelul altor adulți implicați în procesul de creștere și educare a copilului.

Introducere. Autoreglarea emoțională este un proces de evaluare, gestionare și modifi care a emoțiilor în vederea manifestării unui comportament social dezirabil [3]. Acest lucru implică găsirea modalităților de gestionare a emoțiilor de o intensitate mare, astfel încât să nu devină copleșitoare și controlarea cu succes a comportamentelor necesare în relaționarea cu ceilalți. Autoreglarea emoțională are un rol fundamental în promovarea bunăstării pe toată durata de viață, inclusiv sănătatea emoțională, succesul academic și realizarea socială.

Procesul de dezvoltare a autoreglării emoționale la copii are în plan central modelul parental de gestionare a emoțiilor, precum și modelul altor adulți implicați în procesul de creștere și educare a copilului. Pentru mulți copii de vârsta preșcolară grădinița este primul mediu în care li se cere să demonstreze autoreglare emoțională (MCCARTNEY K., Phillips D, McCartney și Sussman, 2006) [12], anterior aceste abilități fi ind dezvoltate doar în mediul familial. În contextul școlar, copiii sunt chemați să demonstreze controlul propriilor emoții, urmând instrucțiunile și acționând adecvat, chiar și în situațiile când impulsul lor este să procedeze altfel. 

Merită menționat și rolul limbajului în dezvoltarea autoreglării. Atât prin limbaj verbal, cât și nonverbal se fac schimburi de interacțiuni sociale, copiii învățând cunoștințe și strategii de autoreglare emoțională. Când părinții explică regulile de conduit și dau exemple, copiii pot învăța mai ușor cuvintele ce mediază comportamentul lor. Abilitățile verbale ale copiilor, pe măsură ce învață noi termeni se dezvoltă, devin complexe, se interiorizează și trec în gânduri, ajutând gestionarea emoțiilor și a comportamentului. Atunci când copiii verbalizează emoțiile, aceasta îi ajută să aprecieze mai exact experiențele traversate și îi fac să reacționează în mod adaptativ.

Dezvoltarea autoreglării emoționale în perioada preșcolară asigură succesul ulterior, deoarece o autoreglare efi cientă oferă șanse unei mai bune performanțe școlare, relații mai bune cu ceilalți și mai puține derapaje comportamente. Mai mult decât atât, capacitatea de a regla emoțiile, gândurile, și acțiunile ajută copiii să traverseze cu succes multe dintre provocările cu care se confruntă.

Articol complet

Conținutul complet
al acestui articol
poate fi parcurs
accesând
AICI.