Psiholog Angela Groza

CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ ȘI ȘCOLARĂ

Consiliere educaţională și școlară

Consilierea educaţională și școlară se axează pe unitatea triadică familie – elev – şcoală, armonizând și fluidizând interacțiunile în vederea unei educaţii eficiente şi a dezvoltării optime a personalităţii copilului și adolescentului. Beneficiarii acestui tip de consiliere sunt  elevii, studenţii şi celelalte persoane implicate în procesul educaţional (profesori, părinţi şi autorităţi şcolare) cărora li se acordă asistenţă psiho-pedagogică.

Problematica soluționabilă prin consiliere educațională și școlară:

Tarif serviciu psihologic