Psiholog Angela Groza

Aspecte actuale ale agresivității preadolescenților​

WhatsApp Image 2021 09 15 at 11.15.28 5
VERDEȘ Angela
conferențiar universitar, doctor în psihologie, Decan Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPSC ”Ion Creangă”

Rezumat

Aspecte actuale ale agresivității

În lucrarea de față ne-am propus să investigăm două aspecte ale agresivității preadolescenților. Primul ține de studiul comparat al agresivității preadolescenților din mediul urban și rural. Al doilea se referă la investigarea diferențelor de gen privind manifestarea agresivității. Am determinat că există diferențe în manifestarea agresivității la preadolescenții din mediul rural și urban, în special la agresivitatea fizică, care este mai înaltă la preadolescenţii din mediul urban în comparaţie cu preadolescenţii din mediul rural. Am stabilit că existența diferențelor de gen în manifestarea agresivității la variabila suspiciune și autoagresiune, unde fetele dețin valori mai mari. Ele adesea au convingerea că cei din jur urmăresc să le lezeze, fiind mai neâncrezătoare și autoculpabilizându-se mai frecvent decât băieţii.

În literatura de specialitate, agresivitatea este un subiect frecvent abordat. În domeniul științelor sociale și comportamentale printre cele mai des utilizate definiții ale agresivității este cea emisă de Buss, ,,agresiunea este un răspuns al unui individ, care provoacă ceva neplăcut unei alte persoane” [11, p.42].

În lucrarea de față ne-am propus să cercetărm două aspecte ale agresivității preadolescenților. Primul ține de studiul comparat al agresivității preadolescenților din mediul urban și rural.

Al doilea se referă la investigarea diferențelor de gen privind manifestarea agresivității.

Pentru a determina tipurile şi formele agresivităţii, precum şi manifestarea acesteia am administrat chestionurul de agresivitate Bass-Dark. Rezultatele obţinute în urma aplicării acestui chestionar sunt reflectate în următoarele figuri. Vom începe cu prezentarea comparată a rezultatelor elevilor din mediul urban şi rural.

Articol complet

Conținutul complet
al acestui articol
poate fi parcurs
accesând
AICI.